Kontakt os nu
+45 7026 9008

Ydelser

Hvilke ydelser kan vi tilbyde:

 • Finansbogholderi – bogføring og afstemning.
 • Udarbejde budgetter.
 • Udarbejde måneds-, kvartals- og årsregnskab.
 • Udarbejde selvangivelse.
 • Beregne og indberette moms.
 • Klargøring af årsregnskabsmateriale til revisor.
 • Debitorstyring – fakturering, bogføre indbetalinger, opsætning og kørsel af rykkerprocedurer, administration af inkassosager m.v.
 • Kreditorstyring – bogføre leverandørfakturaer, betalinger via netbank m.v.
 • Udarbejde avancerede excel-regneark.
 • Lønadministration – beregne løn, feriepenge, ATP, skat, pension m.v. Afstemning samt indberetning til e-indkomst/skat.
 • Telefonpasning – individuel aftale om hvornår og hvor meget m.v.

Vi giver også gerne tilbud på andet forefaldende kontorarbejde samt løsning af opgaver i forbindelse med sygdom, barsel eller spidsbelastninger.

 

Fordele

Hvorfor skal du outsource de administrative opgaver i din virksomhed?

 • Du kan koncentrere dig om det du er god til, nemlig dine kerneydelser.
 • Vi er regnskabsfunktionen i din virksomhed.
 • Administrative omkostninger gøres variable.
 • Altid opdateret regnskabspersonale.
 • Spar omkostninger til løn, feriepenge, pension tillige med løn under sygdom og barsel.
 • Ingen personalemangel ved ferie, sygdom og barsel mv.
 • Altid opdateret økonomisystem.